zoek de verschillen

8 juli 2020

3 replica’s van uniek tegeltableau “De Wolkammerij”

Een tijdje geleden werd er tijdens het programma : “Tussen Kunst & Kitsch” een bijzonder tegeltableau besproken. Het ging om een hoogwaardig en spatgaaf tableau beschilderd met een situatie van een Wolkammerij. Opvallend tijdens deze uitzending was dat voor het eerst het belang van de Harlinger tegelindustrie voor NL. werd uitgesproken!
Harlingen was in de 18 e eeuw leidend in de productie van Aardewerk & Tegels.
De toeschrijving van dit tegeltableau aan Harlingen was relatief eenvoudig: Het tableau vermeld zowel de opdrachtgever, de schilder als het jaartal van vervaardiging, resp. : “Siebe Ottes Salweda, Sijmon Ydes Keijser, 1777 “.

Bijzondere bruikleen

Na deze uitzending onstond het idee om het tegeltableau middels een buitengewoon bruikleen weer “thuis” te laten komen en tentoon te stellen in het Hannemahuis. Daarnaast kwam vanuit het Eise Eisinga Planetarium de wens om het tableau ook te kunnen tonen omdat Eise Eisinga van beroep wolkammer was.
Binnen de familie van de bruikleengever raakte men ook enthousiast om mede deze wensen te realiseren.
Overeengekomen werd om het originele tegeltableau afwisselend in het Hannemahuis en het Planetarium ten toon te stellen.
Om een “lege” wand te voorkomen werden wij uitgenodigd om een replica van dit tableau te vervaardigen, voor als het origineel op 1 van beide locaties hangt.
In de familie van de bruikleengever vond men dit een dusdanig mooie oplossing dat ook hier de wens voor een replica ter sprake kwam.
Al met al hebben we de eervolle opdracht gekregen om in totaal 3 replica tableaus van de wolkammerij te vervaardigen.

Zo goed mogelijk het origineel benaderen

Na gedegen kleur- en stijl onderzoek is meesterschilder Lucia Bazzano er in geslaagd om 3 prachtige tegeltableaus te schilderen welke het origineel zeer dicht benaderen.

Als Simon Ydes Keijser dit had kunnen meemaken zou hij ,denken wij, met trots vervuld zijn met het feit dat er wederom in “zijn “ stad zulke hoogwaardige tegels in authentieke Majolicatechniek vervaardigd worden.

Met eigen ogen aanschouwen

Binnenkort zijn de tegeltableaus te bewonderen in zowel museum het Hannemahuis als het Eise Eisinga Planetarium te Franeker.