Leeuwarden Fryslân 2018 verhalen: Fries Aardewerk

22 januari 2018

Aanstaande vrijdag 26/01/2018 tijdens het openingsweekend Leeuwarden Fryslân 2018 is er het evenement 2018verhalen. Overal in Friesland worden volgens goed Fries gebruik verhalen verteld in musea, bijzondere locaties of bij mensen thuis. Ook het originele verhaal van het Fries Aardewerk zal worden verteld. Rikus Oswald, directeur van de Harlinger Aardewerk en Tegelfabriek vertelt de ontstaansgeschiedenis van het Fries Blauw. Aan de hand van (opgravings) vondsten wordt het Fries Blauw zichtbaar door de eeuwen heen.

Locatie: Zoutsloot 53, Harlingen
tijden: 19:00, 20:15 en 21:30 uur